12429
page-template-default,page,page-id-12429,strata-core-1.1,strata-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,strata,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Zarząd

Struktura zarządu PTLR

Prezes Zarządu: Dr hab. n. med. Beata-Mrozikiewicz-Rakowska,
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1A, 03-242 Warszawa

Wiceprezes Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień,
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im dr. A. Jurasza,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Sekretarz: Mgr Irena Samson
pielęgniarka dyplomowana, magister rehabilitacji, specjalista leczenia ran 

Skarbnik: Dr hab. n. med. Maciej Sopata,
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum
Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
,
Os. Rusa 25A, 61-245 Poznań

Członek ZarząduProf. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk,
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medi
cum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Członek Zarządu: Dr n. o zdr. Paulina Mościcka,
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: mgr Zofia Augusewicz, specjalista pielęgniarstwa stomijnego

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Marta Bakowska,

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Izabela Kuberka